พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู  ประจำปี  2553  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 
จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  10  มิถุนายน  2553  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านหนองคู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น